Het einde van het jaar is alweer in zicht. Traditioneel brengt een nieuw jaar ook enkele wetswijzigingen mt zich met. Zo zullen er vanaf 1 januari enkele spelregels wijzigen omtrent de woninghuurwet via een nieuw Vlaams Huurdecreet die van toepassing zal zijn.

Onder andere op de website notaris.be kan u de krachtlijnen verder in detail nalezen:

  1. Er moet een duidelijk beeld gegevens worden van de totale huurprijs, inclusief alle kosten en lasten. Dit dient zowel in alle publiciteit als in de overeenkomst duidelijk te worden vermeld.
  2. Om discriminatie tegen te gaan, mag men enkel relevante informatie opvragen bij de (potentiële) huurder. Dit kan gaan over de financiële toestand van de (potentiële) huurder, maar mag bijvoorbeeld niet over de gezondeheidstoestand gaan.
  3. Enkele nieuwe verplichte vermeldingen zoals de exacte duur, de begindatum, de kosten, … hebben tot doel de huurovereenkomst te verduidelijken en transparanter te maken.
  4. Er komen duidelijkere regels over de renovatiehuurovereenkomst.
  5. Er wordt een overzicht opgenomen in de huurovereenkomst aangaande de herstellingswerken ten laste van de huurder.
  6. Wanneer dringende herstellingen nodig zijn, zal de huurder sneller aanspraak kunnen maken op een verminderde huurprijs (reeds vanaf 30 dagen).
  7. Naast brandschade, zal de huurder ook een verzekering tegen waterschade moeten afsluiten.
  8. De verhuurder heeft recht op een huurwaarborg van 3 maanden (ipv 2 maanden). De huurder heeft verschillende mogelijkheden om deze borg te stellen.
  9. Bij het overlijden van de huurder heeft de verhuurder bijkomende mogelijkheden gekregen om het pand sneller vrij te krijgen of een regeling te treffen met de erfgenamen.
  10. Eén van de grootste wijzigingen zien wij bij de verhuur van studentenkoten. Er wordt immers een volledig apart regime voor studentenhuur voorzien.

BRON: www.notaris.be
LINK: bit.ly/verhuren-2019

Plannnen om te (ver)bouwen? Contacteer ons en bespreek uw project met ons.